1x1 pixel, only for technical purposes
Billede af Teddy K. Nielsen

Teddy K. Nielsen

Selvstændig konsulent, iværksætter m.m.
Bopæl   Birkerød
Fødselsdag   juni, 1978
Civilstatus bor sammen med Zakia Chahboun
Børn Willy, født 1. januar 2016
Hobbyer iværksætteri og politik

Highlights – i omvendt kronologisk orden

2011 – Selvstændig konsulent, iværksætter m.m.
2009 – 2011 Konsulentchef, SAP NetWeaver, Segmenta A/S
2011 Certified SAP ERP Solution Architect
2010 Certified ScrumMaster
2004 – 2009 HD i Organisation & Ledelse, Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School
2008 – 2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S
2008 IT-projektleder Certificering
2007 – 2008 Team Lead, SAP Integration, Applicon A/S
2005 – 2007 SAP XI konsulemt, Applicon A/S
2005 SAP XI Developer Certification
2004 – 2005 SAP ABAP udvikler, Mærsk Data / IBM Transport & Logostik
2003 Studentermedhjælp, Mærsk Data Corporate Secretariat
2000 – 2002 Medejer og konsulent, Atentia A/S
1997 – 2003 Selvstændig konsulent, Terracom
1997 – 2004 Civilingeniør, Informatik / Software, Danmarks Tekniske Universitet

Erhvervserfaring

Periode Titel
2011– Selvstændig konsulent, iværksætter m.m.
2009–2011 Konsulentchef, SAP NetWeaver, Segmenta A/S
2008–2009 Chefarkitekt, SAP PI, Segmenta A/S
2007–2008 Team Lead, SAP Integration, Applicon A/S
2005–2007 SAP PI/XI konsulent, Applicon A/S
2004–2005 SAP ABAP udvikler, Mærsk Data / IBM Transport & Logistik
2003 Studentermedhjælp, Mærsk Data Corporate Secretariat
2000–2002 Medejer og konsulent, Atentia A/S
1997–2003 Selvstændig konsulent, Terracom

Selvstændig konsulent, iværksætter m.m.

Som konsulent skaber jeg værdi for mine kunder i roller som teknisk arkitekt, teknisk projektleder og web-udvikler.

Derudover er jeg i gang med udvikle og markedsføre softwareprodukter baseret på web- og cloud-teknologier – også kendt som software-as-a-service eller SaaS forkortet.

I forbindelse med udvikling af SaaS eksperimenterer jeg med nogle af de nyeste teknologier, afprøver metoder til hurtigt at få feedback fra kunder, lærer nyt om opbygning af landing pages, produkt web-sites og så videre. Det giver mig en masse konkrete erfaringer, som jeg kan berige mine kunder med.

Konsulentchef, SAP NetWeaver – Segmenta A/S

Som konsulentchef for et af Segmentas tre forretningsområder var jeg en del af Segmentas ledelsesteam og tog aktivt del i forretningsudvikling samt fastlæggelse og eksekvering af strategi. SAP NetWeaver-afdelingen bestod af 15 SAP-konsulenter inden for ABAP, Workflow, datamigrering, SAP PI, SAP basis samt tekniske løsningsarkitekter og tekniske projektledere.

Udover de overordnede ledelsesopgaver havde jeg ansvar for personaledelse, faglig udvikling, ressourcestyring, allokering og rekruttering. Desuden bidrog jeg til marketing og salg, herunder konsulentforlængelser, mersalg på eksisterende projekter og pre-sales bl.a. udarbejdelse af løsningsbeskrivelser og tilbud som svar på projektudbud (request for proposal).

70-80% af min tid, ved siden af ledelsesopgaverne, arbejdede jeg på kundeprojekter som chef- og seniorkonsulent i roller som SAP projektleder, SAP teknisk projektleder, SAP teknisk arkitekt og SAP integrationsarkitekt.

Chefarkitekt, SAP Process Integration – Segmenta A/S

Mit succeskriterium som chefarkitekt var at opbygge et nyt forretningsområde i Segmenta inden for SAP integration og SAP PI. Jeg skulle med andre ord opbygge et kompetent team af SAP PI-konsulenter samt brande og positionere Segmenta som en nøglespiller inden for SAP PI på det danske marked. Mine opgaver bestod i rekruttering, marketing, salg, ledelse og forretningsudvikling.

I løbet af en periode på ca. 2 år fik jeg med stor succes opbygget et nyt og selvstændigt forretningsområde i Segmenta, som bestod af fem konsulenter beskæftiget fuld tid med opgaver og projekter inden for SAP PI.

I perioden arbejdede jeg ca. 50-80% af min tid som seniorkonsulent for Segmentas kunder i roller som SAP løsningsarkitekt, SAP projektleder, SAP PI arkitekt og SAP integrationsarkitekt.

Team Lead, SAP Integration – Applicon A/S

Rollen som team lead for Danmarks og formentlig Skandinaviens største (12+) og mest kompetente team af SAP XI / SAP PI konsulenter var særdeles interessant og bød på mange spændende udfordringer.

Først og fremmest var det mit ansvar at udvikle teamet fagligt ved at understøtte deling af viden og erfaringer samt stimulere den enkelte. Jeg havde en løbende dialog med alle teammedlemmer, holdt hvert år en til to udviklingssamtaler med hver enkelt og udarbejdede en udviklingsplan med mål på både kort og lang sigt. Men vigtigst af alt: Jeg fulgte op på planerne, hvilket de alle vil kunne bekræfte! Desuden arrangerede jeg teammøder og sociale aktiviteter ca. hver anden måned, og vi havde et unikt sammenhold i teamet. I det hele taget var mit mål som leder at være til stede, være synlig og tage hånd om eventuelle problemer i opløbet.

Jeg lavede markeds- og konkurrentanalyser for SAP-integrationsområdet og udarbejdede forretningsplaner for området. Desuden rekrutterede jeg nye kandidater til teamet, hvilket bl.a. bestod i search og selection samt ansættelsessamtaler. Kort sagt fulgte jeg med i alt, hvad der rørte sig på markedet for SAP integration, og byggede mit netværk op inden for området.

Applicon bestod af mange teams, og jeg koordinerede derfor løbende med både ledelsen og de øvrige team leads, således at aktiviteter, initiativer, produkt- og forretningsudvikling fandt sted på en afstemt og afbalanceret måde.

Jeg deltog i pre-sales, når salg bad om mit bidrag. For eksempel hjalp jeg med at udarbejde tilbud, estimere opgaver og deltog i salgsmøder ude hos kunder, hvor jeg holdt præsentationer eller ydede rådgivning, når tekniske emner var på agendaen.

Ved siden af min rolle som team lead arbejdede jeg som seniorkonsulent for Applicons kunder rundt omkring i Danmark. Jeg arbejdede primært på SAP-projekter, som Applicon havde det overordnede leveranceansvar for, og min rolle var typisk teknisk projektleder eller teknisk arkitekt for integration.

SAP PI/XI konsulent – Applicon A/S

I AppliCon startede jeg som konsulent inden for udvikling af interfaces i SAP XI. Denne rolle gav mig en omfattende indsigt i SAP XIs arkitektur og god erfaring med de forskellige mapningsteknikker og adaptertyper.

Min rolle blev gradvist mere løsningsarkitekt dvs. jeg udarbejdede udviklingsguidelines, designede den overordnede objektstruktur, satte mekanismer op i forhold til kvalitetssikring og testrutiner med videre.

SAP ABAP udvikler – Mærsk Data / IBM Transport & Logistik

Pr. december 2004 blev Mærsk Data overtaget af IBM og transformeret til IBM Transport og Logistik.

I min rolle som ABAP-udvikler fik jeg væsentlig indsigt i og erfaring med SAP ERP og NetWeaver, herunder værktøjer som ABAP Workbench og Data Dictionary. Mine opgaver spændte fra udvikling af rapporter og user exits til datakonvertering ved hjælp af Legacy System Migration Workbench (LSMW). I øvrigt udviklede jeg interfaces og fik erfaring med SAP Exchange Infrastructure (SAP XI).

Desuden deltog jeg i et business intelligence-projekt, hvis formål var at skabe en fleksibel løsning for controllerne i Mærks Data Gruppen til rapportering af finansielle data. Jeg stod for at udtrække, transformere og loade (ETL) data fra et mainframe-baseret ERP-system til et DB2-baseret data warehouse og havde i samarbejde med de øvrige projektdeltagere ansvar for at designe et semantisk rapporteringslag. DB2 Data WareHouse Center blev anvendt som ETL-værktøj og BusinessObjects som rapporteringsværktøj.Studentermedhjælp – Mærsk Data Corporate Secretariat

Stillingen gav mig en mulighed for at få erfaring med at være en del af og agere i stor organisation. Desuden var det en god vej ind til at komme på større projekter.

I ledelsessekretariatet arbejdede jeg tæt sammen med topledelsen i en afdeling, som var ansvarlig for at supportere og vedligeholde Mærsk Data Gruppens egenudviklede, mainframe-baserede ERP-system. Mine opgaver bestod bl.a. i vedligehold af master data, analyse af indberettede sager (incidents), dannelse af individuelle dataudtræk og håndtering af forespørgsler fra organisationen.

Medejer og konsulent – Atentia A/S

Virksomheden udviklede et omfattende content management system på et tidspunkt, hvor kun få kendte til begrebet. Systemet blev fra starten forberedt for andre sprog og kulturer, hvilket gjorde det nemt at konfigurere til nye markeder.

Produktet blev blandt andet lejet på abonnementsbasis af en stor canadisk kæde med ca. 600 franchisere inden for web-design.

Min rolle og mine opgaver var ret varierede og omfattede kravspecifikation, design og udvikling såvel som udarbejdelse af konkurrentanalyser, strategianalyser med mere. Desuden deltog jeg i salgsaktiviteter, herunder salgsfremstød i Finland og Japan.

Selvstændig konsulent – Terracom

Da jeg etablerede Terracom, betrådte jeg ukendt land og opnåede mine første erfaringer som konsulent. Det viste sig, at jeg trivedes med rollen som konsulent – kontakten med mange forskellige kunder, forskelligartede organisationer og problemstillinger, intensiteten og tilfredsstillelsen ved at hjælpe virksomheder med at opnå forretningsmæssig værdi på basis af teknologi.

Jeg løste mange forskellige slags opgaver på vegne af mine kunder: rådgivning vedrørende bl.a. arkitektur og brugervenlighed, system- og leverandørudvælgelse, optimering af forretningsprocesser for at nævne nogle få eksempler.

En opgavetype, som jeg ofte påtog mig, bestod i at udarbejde kravspecifikationer for især web-baserede systemer. Udover at være pennefører og skrive selve kravspecifikationen, styrede jeg processen og samlede input fra de relevante aktører. I nogle tilfælde fik jeg efterfølgende opgaven med at designe og udvikle det beskrevne system.

På visse projekter agerede jeg intern projektleder på vegne af kunden dvs. jeg ledede aktiviteterne på det pågældende projekt, holdt underleverandørerne til ilden, fulgte op på fremdrift og deadlines, satte inspektion af de løbende leverancer i system og så videre.

Projekterfaring

jun. 2009 – 2011
Selvstændig konsulent, iværksætter m.m.
Projekt

Udvikling af en web-portal til styring af leverandørkampagner over for distributører og forhandlere

Branche Reselling, grossist
Min rolle Web-udvikler på backend og frontend.
Beskrivelse

Projektet går ud på at udvikle en softwareservice inden for Enterprise Content Management, som virksomheder kan anvende på abonnementsbasis. Det har intet med CMS at gøre.

Resultat Løsningen er under udvikling og vil blive sat i drift i løbet af februar 2012.
Løsnings-komponenter SQL Server (RDBMS)
Teknologier Ruby on Rails, JavaScript, jQuery, diverse JS-biblioteker, HTML, CSS.
Periode jan. 2012 –
Projekt

Udvikling og markedsføring af SaaS-løsning inden for Enterprise Content Management

Branche IT, software
Min rolle Web- og mobiludvikler på backend og frontend, løsningsarkitekt og projektleder.
Beskrivelse

Projektet går ud på at udvikle en softwareservice inden for Enterprise Content Management, som virksomheder kan anvende på abonnementsbasis. Det har intet med CMS at gøre.

Produktet vil bestå af en frontend, som kan betjenes via desktop, og af en frontend, som kan betjenes via tablets og mobile enheder.

Resultat Løsningen er under udvikling og vil blive idriftsat i løbet af 1. halvår 2012.
Løsnings-komponenter Heroku (PaaS), GitHub (hosted, distribueret versions-styringssystem baseret på Git), SQL Server (RDBMS).
Teknologier Ruby on Rails, Coffeescript, Sass, JavaScript, Backbone.js, jQuery, diverse JS-biblioteker, HTML, CSS, HTML5, CSS3, zepto.js.
Periode sep. 2011 –
jun. 2009 – 2011
Konsulentchef, SAP NetWeaver – Segmenta A/S
Udvalgte projekter.
Projekt

Avanceret debitormotor til håndtering af opkrævning og inddrivelse af skatter og afgifter i Danmark.

(reelt to parallelle projekter, idet motoren for opkrævning hhv. inddrivelse blev realiseret i separate systemer i henhold til kundens krav)

Branche Offentlig sektor
Min rolle Lead SAP teknisk løsningsarkitekt – på tværs af og for begge projekter
Beskrivelse

SAP-løsningen modtager fordringer fra andre systemer, hvorefter den realiserede SAP-debitormotor håndterer opkrævning, renter, gebyrer, rateplaner, rykning, inddrivelse, ind- og udbetalinger, dækningsrækkefølge m.m.

Funktionaliteten i SAP-motoren bliver udstillet for andre systemer via en service-orienteret arkitektur, som består af ca. 150 web-services.

En kompleks udfordring, også teknisk, som følge af: det store antal web-services; mange parallelle og store udviklingsprojekter hos kunden; mange leverandører; høje krav til sikkerhed, logning, performance og recovery; 40-60% egenudvikling pga. manglende understøttelse af en række processer i SAP-standard og tilpasning af standard til lovgivning.

Resultat Løsningen idriftsættes i løbet af 1. halvår 2012, så resultatet kendes først senere.
Løsnings-komponenter SAP PS-CD, SAP FI/CO, SAP PI, SAP Solution Manager, Oracle WebLogic m.fl. PS-CD står Public Sector Collection & Disbursement og er SAPs brancheløsning til den offentlige sektor.
Periode jan. 2010 – jun. 2011
Projekt Løsning til håndtering af dårlige betalere.
Branche Forsikring, finans
Min rolle Projektleder
Beskrivelse

Kundens udfordring bestod i store afskrivninger på dårlige betalere, ressourcekrævende manuel opfølgning på sager og manglende ressourcer til at følge op på alle sager.

Systemet blev baseret på en standardløsning fra SAP med integration til PBS og banker. Løsningen omfattede processer til opkrævning, rykning, ind- og udbetalinger, renteberegning, pålæggelse af gebyrer, udledning af rateplaner, inddrivelse hos advokat, korrespondance m.m.

Projektet blev grebet an med inspiration fra agile metoder som følge af en stram tidsplan og et relativt lille projektteam. Således blev der gennemført et interaktivt forløb mellem blueprint og realisering med løbende leverance af prototyper. Desuden sikredes hurtig afklaring ved dag-til-dag inddragelse af forretningen.

Resultat

Kunden opnåede en struktureret og hurtigere opfølgning på dårlige betalere, en arbejdsbesparelse i kreditafdelingem samt merindtægter som følge af flere afdragsordninger og færre afskrivninger.

Projektet kom i mål til tiden og inden for budget.

Løsnings-komponenter

SAP FS-CD, SAP FI-CO og ADC. FS-CD står for Financial Services Collection & Disbursement og er en del SAPs brancheløsning til den finansielle sektor. ADC står for Advanced Debtor Control og er en rapporteringsløsning fra KMD.

Periode nov. 2009 – dec. 2010
okt. 2008 – 2009
Chefarkitekt, SAP PI – Segmenta A/S
Udvalgte projekter.
Projekt Løsning til understøttelse af forbrugsdata hjemtaget automatisk fra intelligente elmålere.
Branche Forsyning, energi
Min rolle Projektleder og løsningsarkitekt
Beskrivelse

Projektet blev realiseret som et led i kundens plan om at installere intelligente elmålere (AMR) hos alle elkunder i kundens forsyningsområde i perioden 2010-2011. Hvert enkelt intelligent elmåler sendte hver dag min. 25 sæt forbrugsdata til et centralt hjemtagningssystem.

Løsningen blev baseret på en Oracle-database, som indlæste data fra hjemtagningssystemet og berigede data via integration til kundens ERP-system. Forbrugsdata, målerstand m.m. blev stillet til rådighed på en standardform for andre systemer via en service-orienteret arkitektur realiseret ved hjælp af SAP PI.

Resultat

Kunden opnåede, at de store mængder forbrugsdata blev stillet til rådighed for andre relevante systemer, så f.eks. salg og energirådgivere kunne anvende data og opnå værdi i form af mersalg og bedre rådgivning af kunderne.

Desuden opnåede kunden at kunne tilbyde en selvbetjeningsløsning for sine kunder, hvor de kunne følge med i husstandens el-forbrug, blive bevidst om og potentielt reducere forbruget – en bedre løsning end konkurrerende elskaber kunne tilbyde.

Løsningen gik i luften til tiden og inden for budget. Budgettet blev justeret undervejs som følge af scopeudvidelse og andre ændringer.

Løsnings-komponenter SAP ERP, IS-U, SAP PI, Oracle DB.
Periode nov. 2008 – dec. 2009
Projekt Foranalyse og opstilling af business case for anvendelse af single sign-on løsning
Branche Forsyning, energi
Min rolle Projektleder
Beskrivelse

Kundens udfordring bestod i, at de stillede en række forskellige selvbetjeningsløsninger til rådighed for sine kunder. Hver løsning havde sin egen bruger-database, så kunderne havde en masse forskellige brugernavne og kodeord.

Det var ikke umiddelbart muligt at skabe én samlet selvbetjeningsløsning. Derfor ønskede kunden at belyse muligheden for at indføre en single sign-on løsning og derved gøre det nemmere for kunderne og i højere grad fremstå som ét selskab.

Leverancer Analyse af interessenter, systemlandskab, identificering og udvælgelse af standard SSO-løsninger, estimat af implementeringsprojekt, gennemførsel af proof-of-concept, løsningsbeskrivelse samt anbefaling af løsning og næste skridt.
Resultat Kunden fik et klart grundlag at træffe en beslutning ud fra.
Periode nov. 2008 – feb. 2009
Projekt Analyse af en planlagt overtagelse af en systemportefølje fra datterselskab
Branche Forsyning, energi
Min rolle IT arkitekt
Beskrivelse

Kunden skulle inden for tre måneder overtage en portefølje af systemer fra et datterselskab i forbindelse med konsolidering af IT-support og -vedligehold i selskabet.

Der eksisterede ikke noget overblik eller nogen sammenhændende dokumentation af de systemer, kunden skulle overtage.

Resultat Kunden fik et overblik over den opgave, de stod over for, og kunne som udkom af projektet igangsætte de nødvendige initiativer.
Leverancer

Jeg var med til at skabe et overblik over systemer og integrationspunkter. For hvert system identificerede vi blandt andet, om der var tale om et velkendt system, som man selv havde i forvejen, eller et nyt system.

Desuden var jeg med til at skabe en dokumentationsstruktur, så det var veldefineret, hvor viden og særlige forhold om systemerne skulle dokumenteres henne.

Periode okt. 2008 – nov. 2008
Projekt Design af en B2B-integrationarkitektur i SAP PI
Branche Detail
Min rolle SAP PI arkitekt
Beskrivelse

Kunden havde automatiseret udveksling af ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer, lagerstatus, produktkarakteristika og -varianter m.m. via EDI-integration med sine datterselskaber og forretningspartnere.

Kundens stod over for at skulle migrere sin EDI-integration fra en gammel løsning til SAP PI. I den forbindelse ønskede kunden at komme godt fra start og sikre, at den forestående udvikling med at migrere blev grebet rigtigt an og baseret på en hensigtsmæssig arkitektur.

Resultat

Kunden fik skabt en velovervejet arkitektur og sikret sig et godt grundlag for det kommende arbejde med at migrere sine EDI-integrationer.

Efter kundens egne ord sparede de mange penge ved at få skabt en god arkitektur – strukturen gav et overblik, så fejlrettelser og nyudvikling var hurtigere at udføre, og der gik ikke tid og penge til efterfølgende omstrukturering / refactoring.

Leverancer Jeg faciliterede workshops, analyserede kundens eksisterende portefølje af B2B-partnere og udvekslede dokumenttyper, designede struktur for udviklingsobjekter i SAP PI (softwarekomponenter og namespaces). Desuden udarbejdede jeg disposition for udviklingsguidelines.
Periode okt. 2008 – jan. 2009
2007 – sep. 2008
Team Lead, SAP Integration – Applicon A/S
Projekt Re-implementering af SAP SRM
Branche Offentlig sektor, pharma, sundhed
Min rolle Projektleder
Beskrivelse

I forbindelse med opgradering til en ny version af SAP SRM (Supplier Relationship Management) ønskede kunden at understøtte flere processer med løsningen.

En underleverandør stod for re-implementeringen, og kunden havde brug for en intern projektleder til at styre underleverandøren og lede de interne aktiviteter.

Leverancer Jeg fungerede som intern projektleder dvs. jeg styrede underleverandøren, koordinerede interne testaktiviteter m.m.
Periode aug. 2008 – sep. 2008
Projekt Implementering af SAP ERP, BI og PI
Branche Service, sikkerhed
Min rolle Udvikler, SAP PI
Leverancer Udvikling af interfaces i SAP PI vedrørende elektroniske fakturaer og påmindelser.
Periode jun. 2008 – jul. 2008
Projekt Udarbejdelse af blueprint for re-implementering af SAP ERP, BI og PI
Branche Engros
Min rolle Løsningsarkitekt, SAP integration
Leverancer

Jeg udarbejdede blueprint i form af funktionelle specifikationer af de ca. 70 interfaces, som skulle realiseres i forbindelse med re-implementeringen.

Desuden leverede jeg tre-punktsestimater for hvert interface som input til scoping og prioritering.

Periode feb. 2008 – maj. 2008
Projekt Implementering af SAP i to forretningsområder
Branche Forsyning, energi
Min rolle Teknisk projektleder for systemintegration og SAP PI-arkitekt
Beskrivelse Procesmæssigt dækkede projektet økonomi/regnskab, personalestyring, løn, salg samt styring af vedligeholdelse og materialer på kraftværker og vindmølleparker. Siden er løsningen blevet rullet ud til andre af kundens forretningsenheder.
Resultat

I et samarbejde mellem leverandør, kundens forretning og kundens IT-ressourcer blev det store implementeringsprojekt med både komplekse forretningsmæssige og tekniske udfordringer gennemført til tiden og budgettet.

Siden har SAP-løsningen bevist sit værd ved at være platform for såvel organisatoriske og geografiske udrulninger samt funktionelle udvidelser og forbedringer.

Projektet blev tildelt SAPs Quality Award som guld-vinder i konkurrence med en række SAP-implementeringsprojekter gennemført i 2008 og 2009 i de nordiske og de baltiske lande.

Leverancer

Jeg stod for den tekniske projektledelse af udviklingen af interfaces og sikrede, at de i alt 40 interfaces blev sat i drift til tiden. Teamet bestod af ca. 5 udviklere.

Som SAP PI-arkitekt designede og specificerede jeg interfaces over for udviklerne. Desuden designede jeg objektstrukturen i SAP PI og udarbejdede guidelines for udvikling i SAP PI.

Løsnings-komponenter SAP ERP, SAP Integrated Planner (IP), SAP Portal, SAP Business Intelligence (BI) og SAP Process Integration (XI/PI)
Periode apr. 2007 – jan. 2008
sep. 2005 – 2007
SAP XI konsulent – Applicon A/S
Udvalgte projekter.
Projekt Implementering af SAP i kundens amerikanske selskab
Branche Bygge & Anlæg
Min rolle Teknisk projektleder. Løsningsarkitekt, SAP PI.
Beskrivelse

Kunden havde implementeret SAP på de største af sine markeder undtagen USA. En del projektet bestod i at udveksle elektroniske dokumenter (EDI) med kundens forretningspartnere, herunder bl.a. transportører.

Der var blandt andet tale om udveksling af ordrer, betalinger, fakturaer, advanced shipping notifications, ordrebekræftelser og instruktioner til transportører.

Leverancer

Jeg var teknisk projektleder for den del af projektet, som stod for EDI-integration med eksterne forretningspartnere. Integrationen var baseret på X12 (amerikansk pendant til EDIFACT). Teamet bestod af 5-7 udviklere.

Som SAP PI-arkitekt var jeg med til at udtænke, designe og specificere en række add-ons til SAP XI, som blev udviklet i forbindelse med projektet. Jeg var også med til at designe en struktur for udviklingsobjekter dvs. opdeling i software-komponenter og namespaces. Desuden opstillede jeg retningslinjer for navngivning af objekter og bidrog til udarbejdelse af guidelines for udvikling i SAP PI.

Derudover iværksatte jeg blandt andet tiltag til kvalitetssikring og deltog i test, herunder comparison test.

Løsningskomponenter SAP ERP, SAP XI, Seeburger B2B Adapter for SAP XI.
Periode apr. 2006 – feb. 2007
Projekt Driftsupport og driftsmodning af interfaces
Branche Distribution, logistik
Min rolle Udvikler, SAP XI
Leverancer Jeg tog hånd om supportsager i forhold til SAP XI-baserede interfaces, rettede fejl og forbedrede en række interfaces i forhold til fejlhåndtering.
Periode jan. 2006 – mar. 2006
Projekt Udstilling af ERP-funktionalitet via web-services
Branche Forsyning, energi
Min rolle Udvikler, SAP XI
Beskrivelse

Kunden skulle lancere en selvbetjeningsløsning, som gav kundens kunder mulighed for at se og opdatere bestemte data.

Data befandt sig i kundens SAP ERP-system, og der var behov for at udvikle en service-orienteret arkitektur overpå ERP-systemet, som udstillede en række læse- og opdateringsservices for andre systemer.

Resultat Kunden fik gjort funktionalitet i SAP ERP tilgængelig for andre systemer. Derved opnåede kunden at kunne servicere sine egne kunder bedre, en bedre datakvalitet m.m.
Leverancer Jeg udviklede, testede og dokumenterede ca. 15 web-services i SAP XI.
Periode dec. 2005 – jan. 2006
Projekt Implementering af SAP ERP, SCM og PLM
Branche Konsumentvarer, nærings- og nydelsesindustrien
Min rolle Udvikler, SAP XI
Beskrivelse Procesmæssigt dækkede projektet økonomi/regnskab, salg, supply chain planlægning, supply chain eksekvering i forhold til produktion og logistik samt styring af produktlivscyklusser.
Resultatet Kunde og leverandør arbejdede tæt sammen. Projektet kom i mål til tiden og inden for budget. Kunden var meget tilfreds og stillede sig til rådighed som reference.
Leverancer Udvikling af interfaces i SAP XI, som integrerede SAP ERP med en indkøbsportal og et system til håndtering af fortoldning.
Løsnings-komponenter SAP ERP, SAP SCM, SAP PLM, SAP XI og SAP BW.
Periode sep. 2005 – dec. 2005
2004 – aug. 2005
SAP ABAP udvikler – Mærsk Data / IBM Transport & Logistik
Pr. december 2004 blev Mærsk Data overtaget af IBM og transformeret til IBM Transport & Logistik.
Projekt Implementering af SAP-løsning i Mærsk Data Gruppen
Branche Service
Min rolle SAP ABAP-udvikler, ansvarlig for datakonvertering og systemintegration.
Beskrivelse

Procesmæssigt dækkede projektet internt og eksternt regnskab, projektstyring, personalestyring, løn, salg og indkøb.

SAP-løsningen skulle erstatte en række legacy-systemer, herunder et mainframe-baseret ERP-system, og desuden sikre bedre IT-understøttelse af kundens processer.

Resultat Projektet endte med at blive lukket ned, da IBM ønskede en anden løsning.
Løsnings-komponenter SAP ERP, SAP Portal, SAP XI og SAP BI.
Periode jan. 2004 – aug. 2005
Projekt Løsning til fleksibel rapportering af finansielle data
Branche Service
Min rolle Projektleder, designer, udvikler.
Beskrivelse

Controllerne i Mærsk Data Gruppen fik stillet en række foruddefinerede rapporter til rådighed via et mainframe-baseret ERP-system.

De forskellige forretningsenheder havde dog forskellige behov, og der var et ønske om en mere fleksibel rapporteringsløsning.

Resultat Controllerne fik en fleksibel løsning, hvor de selv kunne designe rapporter. Løsningen understøttede bedre analyse og udnyttelse af den viden, der lå i forretningens data.
Leverancer

Udover at lede projektet sikkert i mål stod jeg for at udvikle ETL-delen, som trak data ud fra et mainframe-baseret ERP-system, transformerede og indlæste data i rapporteringskuberne.

Desuden var jeg med til at designe det semantiske lag, som var en forretningsmæssig repræsentation af data, hvilket gjorde det nemmere for controllerne at forstå og skabe anvendelige rapporter.

Løsnings-komponenter DB2, DB2 Data WareHouse Center, BusinessObjects
Periode mar. 2004 – sep. 2004
2000 – 2002
Medejer og konsulent – Atentia A/S
Projekt Udvikling og markedsføring af et standard content managent system
Branche IT, software
Min rolle

Udvikler, arkitekt, projektleder.

Desuden udarbejdede jeg markeds- og konkurrentanalyser, bidrog til udarbejdelse af marketingmateriale og deltog i internationale salgsfremstød.

Beskrivelse Virksomheden udviklede et omfattende content management system på et tidspunkt, hvor kun få kendte til begrebet. Systemet blev fra starten forberedt for andre sprog og kulturer, hvilket gjorde det nemt at konfigurere til nye markeder.
Resultat

Løsningen blev blandt andet lejet ud på abonnementsbasis til en stor canadisk kæde med ca. 600 franchisere inden for web-design.

Udbuddet af konkurrerende produkter steg markant, og virksomheden endte med at gå konkurs.

Teknologier Active Server Pages, Microsoft SQL Server, SQL, HTML, XML, CSS, JavaScript, Java.
Periode apr. 2000 – okt. 2002
1997 – 2003
Selvstændig konsulent – Terracom
Udvalgte projekter.
Projekt Beskrivelse af processer og udarbejdelse af kravspecifikation for journalsystem
Branche Offentlig sektor, sundhed
Min rolle Procesrådgiver, facilitator, IT-arkitekt, pennefører på kravspecifikation.
Beskrivelse Kundens udfordring bestod i svingende kvalitet, fejl og for lav effektivitet i arbejdet med at håndtere apopleksi-patienter (blodprop, hjerneblødning). Derfor ønskede kunden dels at kortlægge og redesigne sine processer, dels at få beskrevet kravene til et patientjournal-system, som kunne understøtte disse processer.
Resultat

Kunden fik kortlagt sine processer, as-is, og beskrevet ønskede fremtidige processer, to-be.

Den udarbejdede kravspecifikation fungerede som grundlag for dialog og kontrakt med leverandør, og systemet blev udviklet med afsæt i kravspecifikationen.

Periode okt. 2001 – dec. 2002
Projekt Udvikling af en simpel web-baseret løsning til e-learning
Branche Offentlig sektor, uddannelse
Min rolle IT-arkitekt, designer og udvikler.
Beskrivelse

Kundens udfordring bestod i, at lærerne ikke gjorde brug af IT i undervisningen, da de eksisterende værktøjer var omfattende og svære at komme i gang med.

For at øge anvendelse af e-learning i undervisningen havde kunden et ønske om at få udviklet et simpelt system. Efter en kreativ proces med udvalgte lærere udvikledes en e-tavle, hvorpå lærer og elev kunne føre dialog om opgaver via e-sedler med forskellige farver.

Resultat Systemet blev brugt som en integreret del af undervisningen i folkeskolen og gymnasierne i det daværende Frederiksborg Amt.
Teknologier Active Server Pages, Microsoft SQL Server, SQL, HTML, CSS, JavaScript.
Periode jul. 2001 – okt. 2001, feb. 2002 – apr. 2002

Uddannelse

Periode Titel
2004 – 2009 HD i Organisation & Ledelse, Strategisk Ledelse og Virksomhedsudvikling, Copenhagen Business School Billede af stjerne - henvisning til en fodnote
1997 – 2004 Civilingeniør, Informatik / Software, Danmarks Tekniske Universitet
1994 – 1997 Matematisk studentereksamen, Helsinge Gymnasium

Billede af asterisk for at indekere en fodnote - refererer op til oversigtenMit speciale gav topkarakter og blev tildelt prisen for årgangens bedste speciale på HD 2. dels studiet i Organisation og Ledelse.


Specialeprisen blev motiveret som følger:
Et meget flot speciale som er kendetegnet ved dels en solid håndværksmæssig udførsel – dels en kreativ teoriudvikling.

Specialet er solidt gennemarbejdet, indeholder gode analyser og viser en stor refleksionsevne. De studerende har selv udviklet en analysemodel og anvendt den, og de har desuden udviklet Staceys tanker omkring ”turn-taking”. Sidstnævnte resulterer i en egenudviklet analyse, hvor de kan påvise, at det, der blev oplevet som en meningsfuld interviewsituation, ved nærmere gennemgang og analyse viste sig at være det rene nonsens. Tankevækkende og uortodokst.

Specialet forholder sig desuden kritisk til Staceys manglende brug af definitioner og tilbyder derfor definitioner på mange af hans kernebegreber.

Certificeringer

År Titel
2013 Certificeret TOGAF IT Architect
Certificeret IT-arkitekt Foundation
2011 Certified SAP ERP Solution Architect
2010 Certified ScrumMaster
2008 IT-projektleder Certificering
2005 SAP Exchange Infrastructure Developer Certification

Certified TOGAF IT Architect

TOGAF er et internationalt anerkendt og udbredt rammeværk for udvikling og styring af IT-arkitektur. TOGAF er en forkortelse for The Open Group Architectural Framework.

Certificeringen er et bevis på, at den certificerede har forstået:

 • den arkitekturudviklingsmodel og det indholds- og kapacitetsrammeværk, TOGAF anvender som grundlag for oprettelse af en organisations arkitektur
 • TOGAFs række af værktøjer, byggeklodser og ressourcer, der letter processen og gør det muligt at designe og udvikle virksomhedens arkitektur på tværs af fire områder: forretning, data, applikationer og teknologi

Certificeret IT-arkitektur Foundation

Certificeringen er et bevis på, at den certificerede inden for hver enkelt område har og kender:

 • De forskellige typer af arbejde og roller, der udføres som it arkitekt
 • Grundlæggende IT-arkitekturprocesser og metoder
 • IT arkitektens roller inden for IT-udvikling
 • Sammenhæng mellem en IT arkitektur og metoder til systemudvikling og drift
 • Kendskab til evaluering af en IT arkitektur
 • Sikkerhedsaspekter ved valg af en IT arkitektur
 • IT arkitektens leverancer
 • Overblik over værktøjer, der kan understøtte arbejdet

Certified SAP ERP Solution Architect

Billede af Teddy K. Nielsens TERP10 certifikat (SAP ERP Solution Architect)

Certificeringen er et bevis på, at den certificerede inden for hver enkelt område kender:

 • de organisatoriske strukturer anvendt i hver enkelt forretningsproces
 • de master data, der skal vedligeholdes for at eksekvere den enkelte forretningsproces
 • hvilke transaktioner, der skal anvendes for at gennemføre en forretningsproces
 • de integrationspunkter, der eksisterer mellem de forskellige processer

Certificeringen omfatter følgende områder:

Procurement Cycle (MM-PUR) Customer Service (CS)
Materiale Planning (PP) Program and Project Management (PS)
Life-Cycle Data Management Human Capital Management (HCM)
Manufactoring Execution (PP) Financials Accounting (FI)
Inventory Management (MM-IM) Management Accounting (CO)
Warehouse Management (WM) Business Intelligence (BI)
Sales Order Management (SD) Strategic Enterprise Management (SEM)
Enterprise Asset Management (PM)  

Certificeringen omfatter i alt 880 siders materiale og er uden hjælpemidler.

Certified ScrumMaster

Billede af Teddy K. Nielsens ScrumMaster certifikat

Certificeringen er et bevis på, at den certificerede kender til de fundamentale principper i Scrum – herunder product backlog, product master, scrum master, sprint backlog, daily Scrum meetings, sprint planning meeting og burndown charts.

Certificeringen bestod i en multiple-choice, online test.


IT-projektleder Certificering

Prøven bygger på viden fra Mannaz IT Projektlederuddannelsen, som består af følgende tre kurser:

 • IT Projektledelse 1 – analyse, planlægning og styring
 • IT Projektledelse 2 – estimering, planlægning, opfølgning, kommunikation og agil projektledelse
 • IT Projektledelse 3 – forandringsledelse, tidlig brugerinvolvering og det højtydende team

Prøven skal bevise, at den certificerede:

 • har overblik over de mange aspekter ved it-projektledelse
 • kan håndtere situationer ud fra et helhedssyn
 • kan vælge en begrundet projektledelsesmetode
 • kan bruge projektledelsesmetoder, -teknikker og -værktøjer
Billede af Teddy K. Nielsens IT-projektleder Certificeringt

Prøvens spørgsmål er opdelt i tre dele:

 • Del 1: Multiple choice spørgsmål med hver tre svarmuligheder
 • Del 2: Spørgsmål, man skal besvare med begrundede løsningsforslag
 • Del 3: Spørgsmål, der skal vise, at man har evne til at vurdere en situation, vælge en overordnet metode og løse et problem.

Prøven er skriftlig, og der må ikke benyttes andre hjælpemidler end materialet fra de ovennævnte kurser inklusive personlige notater samt lommeregner.

SAP Exchange Infrastructure Developer Certification

Billede af Teddy K. Nielsens SAP XI / SAP PI certifikat

Certificeringen er et bevis på, at den certificerede har kompetencer inden for centrale aspekter af SAP XI/ SAP PI – herunder PIs arkitektur, Message Mapping og øvrige mapningsmetoder, de forskellige mapningstyper, Business Process Management, de forskellige adaptere og Adapter Framework, System Landscape Directory, Enterprise Services Repository, Integration Directory og Runtime Workbench.

Prøven består af 80 multiple choice spørgsmål.

Kompetencer & teknologier

Generelt ved jeg lidt (læs: tilpas meget) om mange tekniske emner. Desuden arbejder jeg struktureret, jeg er god til at kommunikere og få folk til at arbejde sammen, og så stortrives jeg med at gøre det muligt for andre at udføre deres arbejde så effektivt som muligt.

Det betyder, at jeg særligt kan gøre en forskel i roller som IT-arkitekt og teknisk projektleder.

Specifikt har jeg mange års erfaring med:

 • SAP NetWeaver + SAP ERP
 • Web-løsninger

Min erfaring og mine kompetencer inden for disse to områder kan du læse mere om nedenfor.

SAP NetWeaver + SAP ERP

Jeg har i alt 8 års erfaring som SAP-konsulent – med alt lige fra nyimplementeringer (green field), reimplementeringer til ændring, udvidelse og support af eksisterende løsninger.

Oprindeligt arbejdede jeg i specialist-roller som ABAP-udvikler og PI-/XI-udvikler. Det gav mig hands-on erfaring med og en unik indsigt i de mest centrale dele af SAP NetWeaver.

Gradvist begyndte jeg at arbejde mere som PI-arkitekt og teknisk team lead. De seneste 5 år har jeg arbejdet som teknisk løsningsarkitekt, teknisk projektleder og kommerciel projektleder på en række SAP-projekter – både små og meget store projekter.

De mange SAP-projekter, jeg har gennemført, har givet mig en god forståelse for forretningsprocesser og SAP ERP, herunder samspillet mellem de forskellige moduler. Jeg er certificeret SAP ERP løsningsarkitekt.

Web-løsninger

Jeg har arbejdet professionelt med web-løsninger i sammenlagt 9 år – fra 1997-2003 og igen fra 2008 til nu. Over årene har jeg haft roller som både udvikler, arkitekt og projektleder.

Rollen som web-arkitekt passer mig godt, da jeg har en bred forståelse for og indsigt i web-tekonologier generelt.

Jeg kan udvikle både backend og frontend, skrive korrekt dansk og udarbejde tekster til web, strukturere og lede projekter. Og så har jeg en god grafisk og æstetisk sans, en passion for brugervenlighed og erfaring med design af UI / skærmbilleder.

Med andre ord kan jeg tage de fleste web-opgaver fra start til slut – og det kan være afgørende for at komme hurtigt fra ide til handling. Omvendt er jeg ikke typen, der løser komplekse tekniske eller matematiske problemer.


På server-siden har jeg erfaring med:

I forhold til ASP.NET plejer jeg at kode Visual C#. Desuden er jeg pt. i gang med at få Coffeescript og Sass under neglene.
På UI-siden har jeg erfaring med:

 • HTML, XHTML
 • CSS
 • JavaScript
 • jQuery og jQuery UI
 • Diverse JavaScript micro-frameworks til at opnå specifikke visuelle effekter eller til at løse specifikke problemer – f.eks. script.aculo.us og TipTip

Pt. ekperimenterer jeg med HTML5, og så snuser jeg ellers til Knockout.js og/eller Backbone.js, Zepto.js, Modernizr ... med mere!Af værktøjer bruger jeg blandt andet: Visual Studio, Textmate, Notepad++, Balsamiq Mockups, Beyond Compare, Git, NUnit og Adobe Photoshop.

Jeg har primært erfaring med SQL Server – og så har jeg haft arbejdet med DB2 UDB og MySQL på enkelte projekter. Med fremkomsten af object-relational mapping og code-first development er kendskab til det specifikke database-system efter min vurdering primært relevant i forhold til optimering af performance.

I forbindelse med udvikling og sikring af support for de gængse browsere har jeg opnået erfaring med at debugge og optimere web-applikationer ved hjælp af Mozilla Firebug, Chrome Developer Tools og Internet Explorer Developer Tools.


Billede af et spørgsmålstegn

Hvordan lærer jeg nyt? Holder mig up-to-date? Min viden opnår jeg ved at læse masser af faglitteratur, deltage i “på vej hjem”-møder, abonnere på forskellige tidsskrifter og følge udvalgte blogs på nettet.

Desuden har jeg ofte gang i et software-hobby-projekt for at få hands-on erfaring med nye teknologier – på den måde kan jeg bedre vurdere styrker og svagheder ved en teknologi og se teknologien i sammenhæng med andre teknologier.

Billede af to personer - skal illustrere netværk mellem mennesker

Sparring er guld værd! Jeg har et stort netværk, så der er altid én, jeg kan sparre kvalificeret med om en given problemstilling.

Og så er jeg medlem af Dansk IT, Dansk Projektledelse, SAP Developer Network, Copenhagen .NET User Group og Copenhagen Ruby Brigade. Disse foreningers medlemsblade, nyhedsbreve og arrangementer er også nogle af de kilder, jeg gør brug af for at følge med i, hvad der rør sig.

Kurser

For overblikkets skyld er de kurser, jeg har gennemført, inddelt i fire kategorier: “Projektledelse”, “SAP-kurser”, “SAP-konferencer” og “Øvrige kurser”.

Projektledelse

År Titel Sted
2010 Agile Estimating and Planning Ative, Danmark, undervist af den agile guru Mike Cohn
2010 Certified ScrumMaster Ative, Danmark, undervist af den agile guru Mike Cohn
2008 IT Projektledelse III Mannaz, Danmark
2008 IT Projektledelse II Mannaz, Danmark
2007 IT Projektledelse I Mannaz, Danmark
2006 Business IT Alignment IT-Universitetet i København

SAP-kurser

År Kursuskode Titel Sted
2011 TERP10 SAP ERP – Integration of Business Processes SAP Danmark
2005 TBIT44 XI – Mapping, BPM and Adapters Bouvet AS, Oslo
2005 TBIT43 XI – BPM Concepts SAP e-learning
2005 TBIT42 XI – Adapter Concepts SAP e-learning
2005 TBIT41 XI – Mapping Concepts SAP e-learning
2005 BIT450 SAP Exchange Infrastructure Development SAP Danmark
2005 BIT400 SAP Exchange Infrastructure SAP Danmark
2004 BC430 ABAP Dictionary SAP UK, Middlesex
2004 BIT100 Business Integration Technology SAP Danmark
2004 BC420 Data Transfer SAP Danmark
2004 SEM010 Strategic Enterprise Management Internt, Mærsk Data
2004 SEM200 Business Warehouse for SEM Internt, Mærsk Data
2004 BC401 ABAP Objects SAP USA, Philadelphia
2004 SMI310 SAP Solution Manager: Implementation Tools in Detail SAP Danmark
2004 AC040 Cost Management and Controlling Internt, Mærsk Data
2004 BC400 ABAP Workbench: Foundations and Concepts Internt, Mærsk Data
2004 SAP20 SAP Overview Internt, Mærsk Data

SAP-konferencer

År Konference Sted
2010 SAP TechEd Berlin, Tyskland
2009 SAP TechEd Wien, Østrig
2007 SAP TechEd München, Tyskland
2006 SAP TechEd Las Vegas, USA
2005 SAP TechEd Wien, Østrig
2005 SAP BW & Portals Las Vegas, USA

Øvrige kurser

År Titel Sted
2013 TOGAF Foundation & Certified Dansk IT, Danmark
2013 It Arkitekt, Foundation Teknologisk Institut, Danmark
2006 EDI-standarder Progrator, Danmark
2004 Business Objects Designer Component Software, Danmark
2004 Business Objects User Component Software, Danmark

Tillidshverv

Jeg har været politisk engageret i over 10 år og har varetaget mange forskellige tillidshverv. De seneste år har jeg sat det potitiske engagement på standby for at fokusere på mine iværksætteraktiviteter.


Periode Titel
2007 – 2009 Bestyrelsesmedlem, Støberihallen Asterisk - henviser til en fodnote
2007 – 2008 Formand, Venstre, Hillerød
2006 – 2007 Næstformand, Venstre, Hillerød
2005 Byrådskandidat for Venstre, Hillerød
2004 – 2006 Bestyrelsesmedlem, Venstre, Hillerød
2004 – 2005 Næstformand, Venstres Ungdom, Hillerød
2001 – 2002 Sekretær, Venstres Ungdom i Frederiksborg Amt
1999 – 2000 Formand, IT-udvalget, Venstres Ungdom
1998 – 2001 Bestyrelsesmedlem, Venstres amtsbestyrelse, Frederiksborg Amt
1998 – 2001 Hovedbestyrelsesmedlem, Venstres Ungdom
1997 – 2001 Bestyrelsesmedlem, Venstre, Helsinge
1997 – 2001 Bestyrelsesmedlem, Venstres Ungdom, Frederiksborg Amt

Asterisk - fodnote, som uddyber, hvad Støberihallen er Støberihallen var oprindeligt et støberi i centrum af Hillerød. Nu er maskiner blevet erstattet af instrumenter, og det er et sted, hvor jazz, kammermusik, folkemusik og rock blandes med monologer, drama, teaterforestillinger, musicals, kunstudstillinger, konferencer, festivaler, receptioner, undervisning, træning, modeshows og cafeliv.

Download CV

Nedenfor kan du downloade nyeste udgave af mit CV i Word- og pdf-format på dansk og engelsk. Hvis du sender mit CV videre til eventuelt interesserede, vil jeg blive glad.


DanskEnglish
Web Analytics