1x1 pixel, only for technical purposes
 

Ydelser

Du og jeg brænder hver især for noget. Der er visse opgaver og roller, vi bare kan. Jeg tror på, at jeg kan skabe størst værdi for dig og din virksomhed i disse roller:

Rolle     Typer af projekter
Teknisk arkitekt
Teknisk projektleder
Lead for udviklingsteam
Master for agilt team
 
 • Projekter inden for web, mobility, SOA og cloud
 • SAP-projekter
 
Web-udvikler  
 • Løsninger til desktop browser, tablet og mobil baseret på web-teknologi
 • Udvikling i Ruby on Rails
 • Løsninger med høj og avanceret anvendelse af JavaScript – uafhængigt af teknologi på serversiden
 

Eksempler siger mere end 1.000 ord – nedenfor kan du finde ud af, hvorfor dit projekt vil få den der dejlige følelse af velbehag, hvis du vælger at få mig med på dit projekt-team.

Grafisk knap med teksten 'Kontakt mig'. Knappen linker til en side med Teddys kontaktoplysninger og en kontaktformular.

Hvorfor teknisk arkitekt? Teknisk projektleder? Jeg har mange års erfaring med begge roller, trives i de to roller og har opnået succesfulde resultater.

Generelt ved jeg tilpas meget om mange tekniske emner og teknologier. Samtidig har jeg forståelse for forretning, og det gør, at jeg kan bygge bro mellem teknik og forretning.

Jeg arbejder struktureret, gør en dyd ud af at kommunikere, er god til at få folk til at arbejde sammen og stortrives kort sagt med at gøre andre så effektive som muligt. Derfor!

Web-udvikler ... det involverer jo hands-on? 10 års hands-on erfaring med web-udvikling gør, at jeg kan mit håndværk.

Jeg er for tiden i gang med at udvikle mit eget SaaS-produkt baseret på web- og cloud-teknologi. Det giver mig en masse konkrete erfaringer, som kan være guld værd for dit projekt!

Jeg eksperimenterer med nogle af de nyeste teknologier, afprøver metoder til hurtigt at få feedback fra kunder, lærer nyt om opbygning af landing pages, produkt web-sites og så videre. Altsammen noget jeg kan berige dit projekt med.

Teknisk arkitekt

Har I svært ved – sidenløbende med den daglige drift – at danne jer et overblik over de teknologiske muligheder og følge med i de nye teknologier, der konstant dukker op?

Hvilke teknologier skal I anvende? Nogle teknologier er modne, andre kun interessante eksperimenter.

Hvilke projekter skal I satse på? Hvordan udnytter I de forretningsmæssige muligheder i f.eks. cloud computing og mobility?

Måske står du midt i et projekt, og du er usikker på, om I har valgt den rigtige løsningsarkitektur. Nok tror du på, at I kan komme i mål til tiden, men du frygter, at kvaliteten er for ringe, og at I ender med at måtte lave en masse om.

Måske er du knap så teknisk og forstår ikke helt, hvad dine udviklere siger til dig.

Forestil dig...

Tænk, hvis I kunne få overblikket og satse på de rigtige projekter.

Tænk, hvis I kunne skabe mere kant til jeres konkurrenter og wauv-oplevelser for jeres kunder via anvendelse af teknologi.

Imagine if.

Tænk, hvis I kunne have mere tryghed under gennemførelsen af jeres projekter, fordi I løbende forholder jer og tager stilling til de problemer og spørgsmål, der altid opstår undervejs.

Jeg kan hjælpe dig og din virksomhed

I kraft af min erfaring kan jeg hjælpe jer med at opnå overblik. Jeg kan hjælpe jer med at træffe velovervejede, indsigtsfulde og sommetider modige beslutninger. Kort sagt gøre en positive forskel for jer.

Jeg har mange års erfaring som teknisk arkitekt og har arbejdet som arkitekt på mange forskellige typer af projekter bl.a. web-projekter og SAP-projekter.

Min erfaring har jeg opnået inden for disse brancher: offentlig sektor, detail, forsyning/energi, engros, bygge & anlæg, service, IT/software og uddannelse.

Jeg har altid været interesseret i teknologi og de muligheder, der ligger i anvendelsen af teknologi. Pssst! Sig det ikke til nogen, men faktisk bruger jeg vanvittig meget tid på at følge med i udviklingen og sætte mig ind i ny teknologi.

Og blot så vi er enige: anvendelse af teknologi skal skabe værdi for dine kunder – så jeg bakker ikke op om teknologi for teknologiens skyld.

Eksempler på opgaver jeg kan tage hånd om:

 • Bygge bro mellem teknik og forretning
  • forklare en problemstilling i et sprog, som projektledelse og forretning forstår
  • opstille realistiske løsningsalternativer med input fra specialister
  • belyse fordele, ulemper og konsekvenser
  • komme med en klar anbefaling
 • Fungere som teknisk sparringspartner for funktionelle team leads
 • Ad hoc afklaring af tekniske krav og problemstillinger
 • Udformning af løsningsarkitektur, herunder udvælgelse af løsningskomponenter og udviklingsframeworks
 • Opstille, beskrive og forankre retningslinjer for udvikling
 • Identificere, eskalere og afhjælpe tekniske risici i samarbejde med projektledelsen
 • Analyse, design og specifikation af udviklingsopgaver
 • Kvalitetssikring
  • definere og forankre metoder til at sikre kvalitet
  • inspicere og følge op på kvalitet
 • Design af systemlandskab og deploymentstrategi

Teknisk projektleder

Jeg har 5 års erfaring som teknisk projektleder og er certificeret IT-projektleder og ScrumMaster.

Min erfaring har jeg opnået i følgende brancher: offentlig sektor, forsikring, finans, forsyning/energi, service, pharma/sundhed, bygge & anlæg, IT/software og uddannelse.

Jeg kan varetage følgende roller i kraft af min erfaring:

 • teknisk projektleder
 • lead for et udviklingsteam
 • master for et agilt team

Eksempler på opgaver jeg kan tage hånd om:

 • Nedbrydning, estimering og strukturering af udviklingsopgaver
 • Udarbejdelse af plan, som tager højde for typen af projektet og karakteren af de tekniske opgaver, som indgår i projektet
 • Ledelse og motivering af udviklingsteams
 • Forfølge forhold, der forhindrer udviklerne i at udføre deres arbejde
 • Træffe beslutninger og tage ansvar, så mangel på beslutninger ikke bremser fremdrift
 • Løbende opfølgning på og eventuel omprioritering af tekniske opgaver
 • Udarbejde tjekliste og plan for udførelse af tekniske cut-over-aktiviteter
 • Skabe overblik over status for udviklingsopgaver og løbende rapportere til projektledelsen
 • Styre de tekniske dele af en leverance sikkert i mål
 • Konfigurationsstyring, herunder gatekeeping

Web-udvikler

Som web-udvikler vil jeg kunne bidrage på følgende typer af projekter:

 • Løsninger til desktop, tablet og mobil baseret på web-teknologi
 • .NET-udvikling (Web Forms og MVC)
 • Løsninger med høj og avanceret anvendelse af JavaScript – uafhængigt af teknologi på serversiden
 • Jeg er pt. ved at få Ruby on Rails, Coffeescript og Sass under neglene og er klar til at hjælpe jer, når jeg har fået lidt mere erfaring.

10 års hands-on erfaring med web-udvikling gør, at jeg kan mit håndværk.

Jeg har det fint med en ren udvikler-rolle, men er også åben for at kombinere en udviklerrolle med en rolle som f.eks. master for et agilt udviklingsteam.

Jeg kan udvikle både backend og frontend, skrive korrekt dansk og udarbejde tekster til web, strukturere og lede projekter. Og så har jeg en god grafisk og æstetisk sans, en passion for brugervenlighed og erfaring med design af UI / skærmbilleder.

Med andre ord kan jeg tage de fleste web-opgaver fra start til slut, og og det kan være afgørende for at komme hurtigt fra ide til handling. Omvendt er jeg ikke typen, der løser komplekse tekniske eller matematiske problemer.

Eksempler på opgaver jeg kan tage hånd om:

 • Design og udvikling af en web-applikation baseret på
  • Ruby on Rails
  • Datamodellering og implementering af model i f.eks. SQL Server eller andet database-system
  • Kodeversionering vha. Git, f.eks. check-in af kode i GitHub-repository
 • Udvikling af dynamiske skærmbilleder ved hjælp af HTML, CSS, JavaScript og udvalgte JavaScript-frameworks og -biblioteker med integration til asynkrone REST-/JSON-services på serveren.
 • Strukturering af en JavaScript-tung applikation ved at implementere MVC-mønster på klienten ved hjælp af et bibliotek som f.eks. Backbone.js.
 • Udvikling af en mobil applikation, som fungerer på tværs af mobile platforme, ved hjælp af HTML5, CSS3 og Zepto.js eller jQuery Mobile.
 • Responsive web design – dvs. udvikling af et design, som tilpasser sig til den enhed, web-sitet eller applikationen bliver vist på. Det responsive design opnås ved hjælp af bl.a. grid-baseret layout og CSS3 media queries.

På server-siden har jeg erfaring med Ruby on Rails, ASP.NET MVC, ASP.NET WebForms og NHibernate. I forhold til .NET plejer jeg at kode i Visual C#.

Desuden er jeg pt. i gang med at få Coffeescript og Sass under neglene.

På UI-siden har jeg erfaring med HTML og CSS – herunder HTML5 og CSS3.

Jeg er en erfaren JavaScript-udvikler, og jeg har arbejdet med JavaScript-frameworks som f.eks. jQuery, jQuery UI og diverse JavaScript-biblioteker til at opnå specifikke visuelle effekter eller til at løse specifikke problemer – f.eks. script.aculo.us og TipTip

Derudover eksperimenterer jeg pt. med blandt andet Backbone.js.

Af værktøjer bruger jeg blandt andet: Visual Studio, Textmate, Notepad++, Balsamiq Mockups, Beyond Compare, Git, NUnit og Adobe Photoshop.

Jeg har primært erfaring med SQL Server – og så har jeg haft arbejdet med DB2 UDB og MySQL på enkelte projekter. Med fremkomsten af object-relational mapping og code-first development er kendskab til det specifikke database-system efter min vurdering primært relevant i forhold til optimering af performance.


I forbindelse med udvikling og sikring af support for de gængse browsere har jeg opnået erfaring med at debugge og optimere web-applikationer ved hjælp af Mozilla Firebug, Chrome Developer Tools og Internet Explorer Developer Tools.

Grafisk knap med teksten 'Kontakt mig'. Knappen linker til en side med Teddys kontaktoplysninger og en kontaktformular.
Del med andre:
 
Web Analytics